logo

全国彩 查看更多

七星彩
七星彩 2022093 期开奖号码
4 1 7 7 7 4 0
距 2022094 期开奖仅有
开奖中...
1 3 32 52
开奖时间:周二、周五、周日 20:30
推荐资讯
福彩3D22217期[李好帅]预测推荐 福彩3D第2022217期[神算一方 ] 杀二码推荐 福彩3D第2022217期[ 一直琢磨]六码组选分析 福彩3D第2022217期[群星璀璨]本期包星两组推荐 2022年福彩3D217期火影忍着当期杀二码推荐 2022年福彩3D217期漫步灵魂本期五码(五胆)推荐 福彩3d22217期彩票大使和尾精选推荐 福彩3D第2022217期[千年老妖]当期跨度和尾推荐如下 福彩3d22217期纷飞大底号码预测
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2022-08-14 2022093 4 1 7 7 7 4 0 30 4:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2022-08-12 2022092 8 7 8 3 7 5 4 42 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2022-08-09 2022091 1 7 9 2 0 7 9 35 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2022-08-07 2022090 4 2 4 2 6 2 4 24 0:7 偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2022-08-05 2022089 9 8 7 7 3 1 13 48 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 12 详情 走势图
2022-08-02 2022088 6 9 6 2 6 4 6 39 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 7 详情 走势图
2022-07-31 2022087 7 8 0 7 3 9 13 47 5:2 奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇 13 详情 走势图
2022-07-29 2022086 4 6 4 9 6 3 2 34 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2022-07-26 2022085 5 6 7 7 8 7 0 40 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2022-07-24 2022084 9 4 2 8 9 2 11 45 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2022-07-22 2022083 3 9 2 5 4 1 12 36 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 11 详情 走势图
2022-07-19 2022082 9 5 2 9 7 0 8 40 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2022-07-17 2022081 6 5 2 5 6 2 0 26 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2022-07-15 2022080 0 3 9 9 8 0 13 42 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2022-07-13 2022079 9 3 0 5 4 3 6 30 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2022-07-10 2022078 6 9 4 2 8 8 2 39 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 7 详情 走势图
2022-07-08 2022077 6 5 1 0 3 0 11 26 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2022-07-05 2022076 1 7 8 5 3 8 5 37 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2022-07-03 2022075 3 5 3 9 0 8 8 36 4:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 9 详情 走势图
2022-07-01 2022074 2 9 0 3 1 1 14 30 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 14 详情 走势图
2022-06-28 2022073 8 3 8 3 6 1 13 42 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 12 详情 走势图
2022-06-26 2022072 4 1 3 8 9 3 9 37 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2022-06-24 2022071 7 1 7 2 6 2 12 37 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 11 详情 走势图
2022-06-21 2022070 1 6 8 6 9 9 5 44 4:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2022-06-19 2022069 3 1 3 5 7 0 13 32 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 13 详情 走势图
2022-06-17 2022068 8 3 9 1 6 8 4 39 3:4 偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2022-06-14 2022067 3 1 0 5 6 8 13 36 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2022-06-12 2022066 0 1 2 8 7 2 13 33 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 13 详情 走势图
2022-06-10 2022065 8 4 1 4 4 7 8 36 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2022-06-07 2022064 6 3 8 3 3 0 7 30 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2022-06-05 2022063 9 7 1 6 9 2 7 41 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2022-06-03 2022062 4 2 1 0 3 0 3 13 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇 4 详情 走势图
2022-05-31 2022061 6 5 6 5 4 1 13 40 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 12 详情 走势图
2022-05-29 2022060 1 3 1 4 4 9 9 31 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2022-05-27 2022059 6 1 9 1 4 3 3 27 5:2 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2022-05-24 2022058 4 4 1 7 4 0 14 34 2:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶 14 详情 走势图
2022-05-22 2022057 8 5 6 6 8 9 0 42 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2022-05-20 2022056 6 5 6 3 5 0 14 39 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 14 详情 走势图
2022-05-17 2022055 3 1 9 4 6 2 13 38 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇 12 详情 走势图
2022-05-15 2022054 3 7 3 7 1 9 1 31 7:0 奇,奇,奇,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2022-05-13 2022053 3 5 9 2 0 4 13 36 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2022-05-10 2022052 7 3 9 1 5 6 11 42 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 10 详情 走势图
2022-05-08 2022051 4 6 8 2 8 8 6 42 0:7 偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2022-05-06 2022050 5 5 3 4 2 4 0 23 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2022-05-03 2022049 4 9 0 1 7 0 5 26 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2022-05-01 2022048 6 5 3 3 9 4 14 44 4:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶 11 详情 走势图
2022-04-29 2022047 2 9 5 1 6 3 9 35 5:2 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2022-04-26 2022046 4 5 0 1 1 3 8 22 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2022-04-24 2022045 5 6 0 4 0 9 8 32 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2022-04-22 2022044 5 0 5 6 9 9 6 40 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2022-04-19 2022043 6 5 6 5 6 4 2 34 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2022-04-17 2022042 9 6 4 2 0 1 5 27 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2022-04-15 2022041 4 2 6 5 1 9 3 30 4:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2022-04-12 2022040 2 9 5 8 8 9 0 41 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2022-04-10 2022039 0 9 3 3 3 6 9 33 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2022-04-08 2022038 1 9 5 5 7 7 12 46 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2022-04-05 2022037 9 3 5 0 1 2 3 23 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2022-04-03 2022036 3 2 1 0 1 6 9 22 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2022-04-01 2022035 2 9 1 6 5 8 3 34 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2022-03-29 2022034 0 4 3 0 6 5 9 27 3:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2022-03-27 2022033 5 8 3 5 1 1 13 36 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 12 详情 走势图
2022-03-25 2022032 9 3 9 8 2 1 13 45 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 12 详情 走势图
2022-03-22 2022031 7 1 8 0 8 5 7 36 4:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2022-03-20 2022030 2 8 4 9 2 5 8 38 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2022-03-18 2022029 6 1 6 1 3 5 7 29 5:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇 6 详情 走势图
2022-03-15 2022028 1 1 2 8 1 4 5 22 4:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2022-03-13 2022027 9 1 1 3 2 3 7 26 6:1 奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2022-03-11 2022026 1 6 4 8 1 7 1 28 4:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇 7 详情 走势图
2022-03-08 2022025 6 6 0 4 6 6 3 31 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2022-03-06 2022024 8 2 6 5 3 5 12 41 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶 10 详情 走势图
2022-03-04 2022023 5 1 2 3 7 2 11 31 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 10 详情 走势图
2022-03-01 2022022 4 1 0 4 8 1 12 30 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶 12 详情 走势图
2022-02-27 2022021 6 1 3 0 2 9 0 21 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2022-02-25 2022020 2 6 5 9 5 0 1 28 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2022-02-22 2022019 8 8 0 6 3 0 6 31 1:6 偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2022-02-20 2022018 7 4 9 4 7 3 0 34 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2022-02-18 2022017 7 0 5 4 9 8 13 46 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 13 详情 走势图
2022-02-15 2022016 6 4 6 5 6 6 9 42 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇 5 详情 走势图
2022-02-13 2022015 1 2 8 9 9 1 8 38 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2022-02-11 2022014 3 1 3 8 2 5 6 28 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部